x
Nie dodano żadnych produktów.
Aktualne Promocje
Oferta Akcesoriów

Zwroty 

ZWROTY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) Konsument może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wygasa pod upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru.

 2. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich zakupionych towarów albo ich części.

 3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien sporządzić i przesłać do Sklepu na adres: AGRIMPEX GRILLUJ I GOTUJ sp.k. Piotrów, ul. Zwierzyniecka 2A, 37-500 Jarosław, bądź na adres poczty elektronicznej: biuro@broilking.pl, informację dotyczącą przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy, przez upływem terminu do odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument może również wypełnić i przesłać Formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej Sklepu: http://kupgrilla.pl/. Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, Sklep niezwłocznie przesyła na jego pocztę elektroniczną potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

 4. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sklep zwraca mu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sklep przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 5. Jeżeli Konsument otrzymał zamówiony towar, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy, zobowiązany jest odesłać towar na adres: AGRIMPEX GRILLUJ I GOTUJ sp.k. Piotrów, ul. Zwierzyniecka 2A, 37-500 Jarosław. Termin ten zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem 14 dni. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru przez Konsumenta do Sklepu ponosi Konsument, przy czym w przypadku towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany poczta Konsument zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia o wysokości kosztów zwrotu takiego towaru.

 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

 8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), tj.:

  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,

  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

  • zawartej w drodze aukcji publicznej,

  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Masz pytania? +48 16 623 61 62
+48 16 623 61 72
Copyrights 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone dla Agrimpex Grilluj i Gotuj Sp. K. Piotrów
Projekt i realizacja: sklepy moonbite