x
Nie dodano żadnych produktów.
Aktualne Promocje
Oferta Akcesoriów

Polityka prywatnościPOLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO „AGRIMPEX GRILLUJ I GOTUJ”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE .

Niniejsza polityka prywatności sklepu internetowego oraz newsletter ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników sklepu internetowego.

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

2.1. Zgodnie z art. 13 Ogólnego  rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agrimpex Grilluj i Gotuj sp. k. Piotrów, ul. Zwierzyniecka 2a, 37-500 Jarosław, nr tel.  16 623 61 72, adres email: rodo@broilking.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  1. art. 6 ust.1 b) RODO , w celu zawarcia i realizacji umowy oraz
  2. art. 6 ust.1 a) RODO , w celu realizacji usługi newsletter

i mogą być udostępniane dostawcy usług informatycznych (serwisowanie systemu) oraz operatorowi sklepu internetowego oraz podmiotom uprawnionym do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora  dostępu do swoich  danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  oraz prawo  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo  do przenoszenia danych.
 2. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Niniejsze dane będą przetwarzane:
 1. W przypadku przetwarzania  na podstawie umowy - do momentu zakończenia realizacji umowy oraz przechowywania danych w celach realizacji obowiązków i uprawnień przysługujących stronom umowy na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 2. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newsletter - do momentu wycofania zgody.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych uniemożliwi :
 1. realizację umowy.
 2. realizację usługi newsletter
 1. Podane dane nie podlegają profilowaniu.

 

2.2. Administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem;
 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane
 4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą,
  nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2.3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2.4. Dane osobowe są przechowywane w taki sposób, aby wykluczyć ryzyko ich zniszczenia lub utraty.

2.5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2.6. Na wniosek Użytkownika, którego dane osobowe zostały podane w trakcie procesu rejestracji w sklepie Internetowym lub newsletter, administrator danych udzieli Użytkownikowi informacji o których mowa w art. 15 RODO w terminie 30 dni od dnia wpływu takiego wniosku na adres email: rodo@broilking.pl

2.7. W przypadku Użytkownika, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe użytkownika podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym. Dane o numerach kart płatniczych są przesyłane bezpiecznym protokołem SSL, który znacznie zwiększa bezpieczeństwo połączeń w Internecie.

 

3. COOKIES.

3.1. Sklep internetowy wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez Klienta lub inną osobę fizyczną. Są to dane informatyczne, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik serwisu korzysta ze stron internetowych serwisu w celach:

 1. identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych w sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani,
 2. dostosowanie serwisu do indywidualnych potrzeb Klientów oraz potencjalnych Klientów
 3. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
 4. personalizacji przekazów marketingowych,
 5. sporządzanie anonimowych statystyk oglądalności podstron serwisu.

3.2. Wykorzystywanie plików typu cookie w celu przechowywania informacji oraz uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika sklepu tj. komputera za pośrednictwem którego korzysta on ze sklepu, jest dozwolone wyłącznie pod warunkiem, zgody użytkownika na takie wykorzystywanie plików typu cookie.

3.3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookie. W tym celu należy skorzystać z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.

 

4. SKLEP INTERNETOWY.

4.1. Informacje otrzymywane przez sklep zawarte są logach systemowych i wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto informacje te wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Otrzymane informacje są całkowicie bezpieczne dla Użytkownika i gwarantują mu całkowitą anonimowość.

4.2. Dokonując rejestracji  konta w sklepie internetowym klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez firmę podanych w formularzu danych osobowych wyłącznie w celu  korzystania z tego konta.

 

5. NEWSLETTER.

5.1. Dane Użytkowników newsletter zbierane są tylko za zgodą na otrzymywanie materiałów marketingowych.

Masz pytania? +48 16 623 61 62
+48 16 623 61 72
Copyrights 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone dla Agrimpex Grilluj i Gotuj Sp. K. Piotrów
Projekt i realizacja: sklepy moonbite